Szkolenia BHP

 

Szkolenia wstępne;

Szkolenie okresowe:

– dla pracowników administracyjno – biurowych;

– dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;

– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z pracą na wysokościach;

– dla kadry inżynieryjno – technicznej.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Oferujemy ponadto przygotowanie dokumentów dotyczących BHP i ochrony przeciwpożarowej:

Audyt warunków pracy;

Audyt i kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej;

Ocena ryzyka zawodowego;

Opracowanie dokumentacji BHP;

Opracowanie instrukcji BHP;

Opracowanie instrukcji stanowiskowych;

Przygotowanie tabeli przydziału odzieży;

Udział w pracach zespołu powypadkowego.