Oferta

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy – zarządzanie transportem;
 • Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe kierowców (wpis do prawa jazdy kod „95”) w formie wykładów oraz indywidualnie w formie e-learningu. W trakcie szkolenia, na miejscu, możliwość wykonania badań lekarskich i psychologicznych. Szkolenia okresowe razem z badaniami organizujemy również w siedzibie przedsiębiorstwa;
 • Szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców;
 • Kursy i szkolenia kierowców przewożących materiały niebezpieczne: kursy podstawowe i specjalistyczne w zakresie przewozu w cysternach, w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 oraz w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7;
 • Szkolenia osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych;
 • Indywidualne przygotowania osób do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych;
 • Stałe konsultacje telefoniczne dla kierowców i spedytorów z zakresu czasu pracy kierowców;
 • Szkolenia z obsługi tachografów cyfrowych;
 • Obsługa prawna firm transportowych;
 • Konsultacje z zakresu prawa transportowego, prawa pracy, czasu pracy kierowców;
 • Szkolenia pracowników firm transportowych;
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców;
 • Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych (możliwy dojazd do klienta);
 • Analiza naruszeń czasu pracy kierowców;
 • Analiza wykresówek i plików cyfrowych;
 • Opiniowanie umów o pracę z kierowcą, wyliczanie wynagrodzenia i ryczałtów za pracę kierowcy;
 • Przygotowanie firm do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Przygotowanie dokumentów w celu zatrudnienia kierowcy spoza UE (świadectwo kierowcy);
 • Przygotowanie dokumentów w celu otrzymania licencji wspólnotowej, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, innych licencji, zezwoleń i wniosków niezbędnych do prowadzenia działalności transportowej;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych (wyjaśnienia, odpowiedzi, odwołania) wszczętych na wniosek organów kontrolnych.