Aktualności

Biuro i sala wykładowa mieszczą się w Zielonej Górze, przy ulicy Dworcowej 4a (budynek PKP Energetyka).

Szkolenia praktyczne z obsługi tachografu cyfrowego realizowane są na stanowisku szkoleniowym wyposażonym w tachograf marki Siemens, jak również w siedzibie lub bazie przedsiębiorstwa, na firmowych pojazdach ciężarowych.

Dla kierowców z Ukrainy oferujemy instrukcje w języku ukraińskim i rosyjskim oraz wykładowcę ze znajomością języka rosyjskiego.

Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych realizujemy również w siedzibie przedsiębiorstwa, na bazie firmy lub miejscu parkowania pojazdu.

Najbliższe szkolenie ADR rozpocznie się w dniu 14 grudnia 2018 r.

Najbliższe szkolenie okresowe dla kierowców (kod „95”) z badaniami lekarskimi i psychologicznymi rozpocznie się w dniu 21 grudnia 2018 r.

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców rozpocznie się w dniu 22 grudnia 2018 r.

Kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych rozpocznie się w dniu 22 grudnia 2018 r.

Od listopada zapraszamy na organizowane przez nasz Ośrodek szkolenia BHP.

Serdecznie zapraszamy!