Aktualności

UWAGA: 

Zmiana siedziby firmy! Od 27 maja 2019 r. siedziba firmy i Ośrodka Szkolenia Kierowców znajduje się w Zielonej Górze na ulicy Bartosza Głowackiego 1.

 

NOWOŚĆ !!!

Zapraszamy na 2 dniowe warsztaty transportowe!

Warsztaty skierowane są do wszystkich pracowników firm transportowych zajmujących się ewidencją czasu pracy, rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem diet, analizą naruszeń czasu pracy kierowcy oraz analizą danych pobieranych z tachografów cyfrowych.

I dnia warsztatów szeroko omawiane są kwestie dotyczące czasu pracy kierowców, dokumentacji kierowcy w transporcie drogowym, uprawnień, kwalifikacji, sposobów prowadzenia akt osobowych, rodzaju umów z kierowcą, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy oraz nadzoru i kontroli pracy kierowcy.

II dnia warsztatów prezentowane są sposoby rozliczania diet, prowadzenia ewidencji czasu pracy, rozliczania czasu pracy i wyliczania wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzenia, analizowanie czasu pracy kierowcy oraz naruszeń za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

 

Szkolenia praktyczne z obsługi tachografu cyfrowego realizowane są na stanowisku szkoleniowym wyposażonym w tachograf marki Siemens, jak również w siedzibie lub bazie przedsiębiorstwa, na firmowych pojazdach ciężarowych.

Dla kierowców z Ukrainy oferujemy instrukcje w języku ukraińskim i rosyjskim oraz wykładowcę ze znajomością języka rosyjskiego.

Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych realizujemy również w siedzibie przedsiębiorstwa, na bazie firmy lub miejscu parkowania pojazdu.

NASZE SZKOLENIA

Szkolenia w formie e-learningu realizujemy w termianach dogodnych dla kursanta!

 

Szkolenie okresowe dla kierowców (kod „95”) z badaniami lekarskimi i psychologicznymi rozpocznie się w dniu 11 czerwca 2021 r.

 

Najbliższe szkolenie ADR rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2021 r.

 

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowców rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2021 r.

Kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w trybie indywidualnym realizujemy w terminie dogodnym dla kursanta!

 

Serdecznie zapraszamy!