O mnie

   Jestem praktykiem, specjalizującym się w przepisach transportowych, wykładowcą, trenerem i szkoleniowcem. Posiadam certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego.

   Od 2004 roku pracuję w branży transportowej. Brałem udział w licznych szkoleniach, kursach i seminariach związanych z prawem transportowym, prawem pracy, czasem pracy kierowców i obsługą tachografów cyfrowych. Ukończyłem Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

   Współpracuję z firmami w transporcie drogowym towarów, jak i w branży turystycznej.

   Podczas mojej wieloletniej pracy zawodowej, zajmowałem stanowiska: samodzielnego specjalisty do spraw personalnych, specjalisty do spraw transportu, kierownika transportu i dyrektora transportu. Odpowiadałem za rozliczanie kierowców z podróży służbowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, archiwum zakładowego i szkolenie kierowców. Przyjmowałem kandydatów do pracy, przeprowadzałem rozmowy kwalifikacyjne, weryfikowałem uprawnienia i kwalifikacje kandydatów do pracy oraz zatrudniałem kierowców.

   Zajmowałem się również szkoleniem kierowców z przepisów bhp i czasu pracy, kontrolą ich przestrzegania, rozliczaniem czasu pracy kierowców, rozliczaniem kart drogowych i naliczaniem diet, rozliczaniem rachunków z podróży służbowych, tworzeniem przepisów wewnętrznych regulujących pracę kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tworzeniem dokumentacji kadrowo – płacowej, przygotowaniem materiałów szkoleniowych, zaopatrzeniem kierowców, kontrolą transportu i zużycia paliwa.

   Do moich głównych obowiązków należało szkolenie kierowców z aktualnie obowiązujących przepisów polskich i unijnych dotyczących transportu, a przede wszystkim czasu pracy kierowców i prawidłowej obsługi tachografów. Ponadto analizowałem czas pracy, jego naruszenia, prowadziłem ewidencję, rozliczałem i kontrolowałem jego przestrzeganie oraz prowadziłem dokumentację kierowców. Prowadziłem postępowania administracyjne wszczynane na wniosek organów kontrolnych.

   Przez 10 lat byłem wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju w Zielonej Górze, gdzie prowadziłem wykłady na szkoleniach okresowych dla kierowców, kursach dotyczących czasu pracy kierowców i obsługi tachografów cyfrowych oraz na kursach i szkoleniach kierowców przewożących materiały niebezpieczne.

  Moje zainteresowania dotyczą szeroko pojętego prawa transportowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, czasu pracy i prawidłowej obsługi tachografów.

  Obecnie prowadzę własną firmę doradczo – szkoleniową oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców. Zajmuję się głównie obsługą prawną firm transportowych – doradztwem i szkoleniem pracowników oraz kierowców. Jako wykładowca staram się łączyć teorię z moim doświadczeniem zawodowym i codzienną praktyką w transporcie drogowym.

Skontaktuj się ze mną

Kontakt